One-on-One with CEO, Romain Levy

One-on-One with CEO, Romain Levy ראיון עם רומן :תחילת הדרך/הסיפור שלך בחו״ל  בהשכלתי אני משפט ובפריז עסקתי כעורך דין, נוטריון בעשור האחרון עסקתי והתמחתי, בתחום הנדל״ן והמקרקעין. בתקופה זו התחתנת,  נולדו לי שני ילדים והקמתי משפחה אבל היה לי ברור שבסוף אעלה לארץ. :במה עסקת כשעלית לארץ   כשעליתי לארץ נדרשתי לעבור את מבחני לשכת עורכי […]